FL-07  จักรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  100cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  120cm.  สูงไม่น้อยกว่า  145cm.

ลำดับ

รายการ วัสดุ

ขนาด

1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40mm.หนา 2.3 mm.
2. วงล้อ เหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า  53mm.หนา 9.0 mm.
3. เหล็กยึดฐาน เหล็กกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 x 90 mm.หนา 2.3 mm.
4. เบาะนั่ง พลาสติก ไม่น้อยกว่า  35 x 35 x 5  cm.
5. บันไดจักรยาน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80 x 80 mm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

–              อุปกรณ์เครื่องเล่น  โยกซ้าย-ขวา  ขณะเล่นคล้ายการโยกตัวปั่นจักรยาน

Related Products