AS-18 เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกแบบดึง
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 0.60 x 1.20 x 1.60 m.

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด  3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพิง    พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด 0.60 x 1.20 x 1.60 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products