AS-03 เครื่องบิดเอวและเดิน
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 0.50 x 0.70 x 1.30 m.

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

แป้นเท้าเหยียบ       พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด 0.50 x 0.70 x 1.30 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

Related Products