AL-20 เครื่องบาร์คู่สองขา
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 0.40 x 3.00 x 2.20 m.

โครงสร้างหลัก         เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1     นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

แป้นเท้าเหยียบ       ขนาด 30x30x4 cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา     

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                     0.40 x 3.00 x 2.20 m.

น็อต                        สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products