AL-19 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก        เป็นเหล็กขนาด  4  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า  2.3  มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 1/4       นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)   อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา     

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.40 x 0.60 x 1.50 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products