FL-20  เครื่องบริหารหัวไหล่-หน้าอกคู่ แบบดึงและแบบดัน
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  70 cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  190  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  210cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ

ขนาด

1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40mm.หนา 2.3 mm
2. เบาะพิง พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  37 x 37  x 3  cm.
3. เบาะนั่ง พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  33 x 33 x 3  cm.
4. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  50 mm.หนา 2.3 mm

คุณสมบัติ

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products