C -14  บาร์โหน ปีนป่าย
  • ราคาพิเศษ

ขนาดชิ้นงาน 65x350x165
คุณลักษณะ
1. โครงสร้างขนาด 65x350x165
2. วัสดุที่ใช้ท่อเหล็กขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 4” ,นิ้ว –2” นิ้ว -3/4 นิ้วหนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
3. เพลททรงกลมเจาะรูสำหรับยึดพุกไม่น้อยกว่า 10 ตัว
4. สีเพาเดอร์โคสติ้ง
ข้อแนะนำการใช้
1. ใช้มือจับเหล็กให้มั่น
2. ค่อยๆโพนตัวไต่ไปตามระดับ

Related Products