C-01 ม้าหมุน
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 1.60x1.60x0.75

ม้าหมุนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม
โครงสร้างทำจากเหล็ก ที่นั่งเป็นพลาส มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับวางกลางแจ้ง

Related Products