BL-20 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ (แบบข้อเหวี่ยง)
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 60 x 120 x 150 ซม.

ขนาด : 60 x 120 x 150 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง
1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
2.) คานยึดชุดวิ่ง วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 3.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
3.) ชุดคันโยก/ด้ามจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
4.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
5.) ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 33 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มี2 ชิ้น
6.) ฝาครอบหลัง พลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.จำนวน 1 ชิ้น
7.) ที่ครอบหัวเสาทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปทรงโดมมีความแข็งแรงø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
8.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต
9.) Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ข้อแนะนำการใช้
1. ใช้มือจับที่จับ พร้อมกับขึ้นเหยียบบนจานรองเหยียบในลักษณะเท้าชิด
2. บิดลำตัวไปทางซ้าย-ขวา สลับกัน
3. ทำต่อเนื่องประมาณ 10 -20 นาที

ประโยชน์
-ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง
-ทำให้กล้ามเนื้อแขน-หัวไหล่แข็งแรง

Related Products