BL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 80 x 140 x 170 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

2.) ด้ามจับ/ขายึดหลัง วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

3.) อาร์ม พลาสติกLLDPE ทรงกระบอกครึ่งวงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

4.) คานชัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

5.) ที่พิง พลาสติกLLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

6.) ที่นั่ง พลาสติก LLDPE  ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว. จำนวน 1 ชิ้น

7.) ฝาครอบ พลาสติก LLDPE ความกว้าง 33 ซม. ความยาว 70 ซม. ความสูง 28 ซม.

8.) ยางกันกระแทก ยูริเทรนใสยูริเทรนใสมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

9.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต

10.) Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ข้อแนะนำการใช้

  1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง
  2. จับที่ด้ามจับทั้งสองด้านในระดับหน้าอก
  3. ดึงด้ามจับทั้งสองด้านเข้าหาตัวพร้อมกันให้หยุดอยู่ตรงกลางหน้าอกพอดีแล้วค่อย ๆ คลายออก
  4. ดึงด้ามจับเข้าหาตัวทีละแขนสลับซ้าย-ขวา แล้วค่อย ๆ คลายออกก็ได้
  5. ทำเซ็คละ 10 ครั้ง รวม 3เซ็ต

ประโยชน์

– ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง

– ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

 

ขนาด : 80 x 140 x 170 ซม.

Related Products